FARMER
FARMER
14.10.2020 - 17.10.2020
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXIII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 24
(CIE "MOLDEXPO" SA)
C.E. PRO DIDACTICA
C.E. PRO DIDACTICA str. Armeneasca, 13, mun. Chisinau

Telefon: 22542556

Email: prodidactica@prodidactica.md

țară: Moldova

Notă

Asociatia Donau Soja

str. Sfatul Tarii, 27, of. 26, mun. Chisinau

Tel:022 666069

E-mail:moldova@donausoja.org

Descriere

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale in Republica Moldova”, Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia in lanțurile valorice interne şi globale, in special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare in parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Donau Soja, iși propune să contribuie la dezvoltarea unor lanțuri valorice agroalimentare moderne și durabile, la sporirea potențialului de afirmare a sectorului, la fortificarea capacităţii instituţiilor profesional tehnice din domeniu, avand la bază o abordare integrată a invățămantului de profil, a intervențiilor pieței muncii și a mediului de afaceri. OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ – PERSPECTIVE ANTREPRENORIALE! SUSȚINE EDUCAȚIA AGRICOLĂ!