FARMER
FARMER
18.10.2017 - 21.10.2017
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XX-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
FEDERATIA NATIONALA A FERMIERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2005 mun. Chisinau, str. George Cosbuc, 11

țară: Moldova

Descriere

Preşedinte: Valeriu Cosarciuc

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova este o organizaţie de fermieri neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, componentă

a societăţii civile.

Începînd cu anul 1998 şi pînă în prezent s-au înfiinţat şi funcţionează în Republica Moldova 11 organizaţii regionale, 9 Centre

de Informare şi Consultanţă (CIC), circa 700 de organizaţii locale în care sunt cuprinşi peste 27 000 de fermieri, membri

ai Federaţiei.

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova aspiră să contribuie la îmbunătăţirea bunăstării generale a populaţiei din

spaţiul rural.

FNFM, ca organizaţie de fermieri neguvernamentală, este orientată spre dezvoltarea durabilă a zonei rurale şi sporirea

veniturilor populaţiei de la sate. Această misiune se realizează prin crearea unor structuri de organizare a fermierilor (organizaţii

locale, grupuri de producători, cooperative) care să beneficieze de cunoştinţe moderne prin asistenţă tehnică, consultanţă,

şcolarizare, schimburi de experienţă în ţară şi peste hotare.

În anul 2004 FNFM a devenit membră a Federaţiei Internaţionale a Producătorilor Agricoli (FIPA), organizaţie care ne deschide

multe oportunităţi de colaborare internaţională.

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova are drept scop promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor legale ale

membrilor săi în relaţia cu instituţiile statului şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

Obiective generale:

- promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor în raport cu instituţiile guvernamentale,

neguvernamentale şi internaţionale;

- contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează activitatea economică rurală;

- elaborarea programelor specifice de promovare a agriculturii ecologice, turism rural, aspecte sociale şi culturale;

- facilitarea asocierii producătorilor pe domenii de interese;

- dezvoltarea capacităţilor instituţionale a organizaţiei la toate nivelele;

- prestarea serviciilor de extensiune, marketing şi dezvoltarea afacerilor;

- stimularea participării femeilor şi tineretului în dezvoltarea economică rurală.

Laureaţii concursului “FERMIER-LIDER”

Anul 1998

Gospodăria Ţărănească “MAŞCAUŢAN”

Asociaţia Gospodăriilor Ţărăneşti “COPANCA”

Anul 1999

Gospodăria Ţărănească “CAZACU”

Anul 2000

Gospodăria Ţărănească “POLINA CĂPĂŢINĂ”

Anul 2001

Gospodăria Ţărănească “TUDOR CHIRIAC”

Anul 2002

Gospodăria Ţărănească “SFÎNTUL GHEORGHE”

Anul 2003

Gospodăria Ţărănească “BUSUIOC GALINA”

Anul 2004

Gospodăria Ţărănească “ŢÎRCHI PAVEL”

Anul 2005

Gospodăria Ţărănească “VEŞCA ION”

Anul 2006

Gospodăria Ţărănească “CEBOTARI FIODOR MIHAIL”

Anul 2007

Gospodăria Ţărănească “STÎNCĂ ION GHEORGHE”

Anul 2008

“SURINMIH” S.R.L.

Anul 2009

Gospodăria Ţărănească “ŞTEFAN CHITOROAGĂ”

Anul 2010

Gospodăria Ţărănească “MELNIC IOANA FEODOR”

Anul 2011

“AGRODENISIMUS” S.R.L.

Anul 2012

Gospodăria Ţărănească „TĂNASE IURIE”

Anul 2013

Gospodăria Ţărănească “GHELINSCHI DUMITRU”

Anul 2014

• Gospodăria Ţărănească „CAIREAC ION TUDOR”

Anul 2015

Gospodăria Ţărănească „GAȘPER M