FARMER
FARMER
18.10.2017 - 21.10.2017
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XX-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Institutia Publica Institutul de Cercetari pentru Culturi de Cimp «SELECTIA»
str. Calea Iesilor, 28 MD-3101 Balti, Republica Moldova

Telefon: +373 231/ 3-31-51; 3-02-12

Fax: +373 231/ 3-02-21

Email: selectia3@gmail.com

țară: Moldova

Descriere

Obiective:

- crearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi

ale culturilor de câmp, rezistenţi la

principalele boli şi dăunători, cu indici înalţi

ai calităţii producţiei, toleranţi la factorii

nefavorabili ai mediului;

- menţinerea, multiplicarea şi studiul genofondului

culturilor de cîmp ca bază pentru

crearea materialului valoros de ameliorare;

- producerea de seminţe în verigile primare

şi multiplicarea seminţelor de reproducţii înalte

în asociere cu gospodăriile semincere;

- elaborarea tehnologiilor ecologic inofensive

de cultivare a plantelor de cîmp, ce

asigură economisirea resurselor energetice

nerenovabile;

- elaborarea noilor sisteme de agricultură,

ce asigură dezvoltarea durabilă a

ramurii, reproducerea fertilităţii solului şi

producerea produselor ecologice;

- studiul influenţei irigării asupra producţiei

culturilor de cîmp şi fertilităţii solului;

- perfecţionarea sistemului integrat de

protecţie a culturilor de cîmp;

- testarea preparatelor de uz fitosanitar

şi a fertilizanţilor în scopul includerii lor în

Registrul de Stat;

- pregătirea specialiştilor de calificare înaltă

prin doctorantură la specialităţile ameliorarea

şi producerea de seminţe, fitotehnie

şi agrotehnică.