FARMER
FARMER
19.10.2023 - 22.10.2023
Expoziţie-târg internaţional specializat de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXVI-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 27
(CIE "MOLDEXPO" SA)
I.P. AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII
Str. Calea Basarabiei, 18, MD-2023 Chișinău

Telefon: .022 278 463

Email: office@adma.gov.md

Site: http://www.adma.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Programe, echipamente și finanțări pentru agricultură performantă în Moldova

Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii este o instituție publică la autogestiune din sfera de competență a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Agenția are misiunea de a gestiona activele transmise de Fondator, donațiile și/sau împrumuturile finanțatorilor, alocate spre administrare, pentru realizarea măsurilor de dotare tehnică a agriculturii, ținând cont politicile statului privind modernizarea sectorului agricol, precum și pe necesitățile și solicitările producătorilor agricoli din Republica Moldova.

Scopul Agenției constă în facilitarea accesului fermierilor la tehnică și echipament agricol modern prin vânzare-cumpărare, inclusiv în rate, pentru asigurarea creșterii producției agroalimentare competitive și dezvoltarea unei oferte de alternativă/soluții pentru modernizarea agriculturii, prin furnizare de consultanță și expertize, instruire, asistență în planificarea afacerilor în sectorul agroalimentar.

Activitatea economică a Agenției cuprinde în mod prioritar:

1) livrarea tehnicii agricole și a echipamentelor, inclusiv cu drept de răscumpărare în rate și ulterior cu transmiterea dreptului de proprietate la achitarea integrală a prețului contractual;

2) utilizarea mijloacelor financiare provenite din livrarea tehnicii agricole și a echipamentelor, pentru achiziționarea ulterioară a acestora de la furnizori autorizați în vederea asigurării unui proces perpetuu de facilitare a accesului producătorilor agricoli autohtoni la tehnică agricolă și echipamente moderne.

 

 

Galerie