FARMER
FARMER
18.10.2017 - 21.10.2017
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XX-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Proiectul «Agricultura Competitiva in Moldova» (MAC-P)
str. Cosmonautilor 9, bir. 512, Md-2005 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 22-24-67; 22-24-79

Fax: +373 22/ 24-44-69

Email: capmu@capmu.md

Site: www.capmu.md

țară: Moldova

Descriere

PROIECTUL ”AGRICULTURA COMPETITIVĂ

ÎN MOLDOVA” (MAC-P)

Obiectivul Proiectului vizează sporirea

competitivității sectorului agroalimentar

al Republicii Moldova prin susținerea modernizării

sistemului de management al

siguranței alimentelor, facilitarea accesului

producătorilor agricoli la piețe și integrarea

practicilor agricole de mediu și a celor de

management durabil al terenurilor.

În cadrul proiectului sunt realizate 2 programe

de granturi pentru producătorii agricoli:

Programul de granturi investiţionale “Facilitarea

accesului la piețele de desfacere”

prevede asocierea agricultorilor din domeniul

horticol, în grupuri de producători

şi susținerea acestora în efectuarea investițiilor

în tehnologii destinate infrastructurii

post-recoltă.

A doua finanţare adiţională acordată

Proiectului Agricultura Competitivă în

Moldova, în valoare de 10 mil. dolari

SUA, va continua stimularea investiţiilor

în infrastructura post-recoltă din sectorul

horticol, dar extinderea acestuia asupra

a două sub-sectoare noi: colectarea şi

procesarea mierii şi laptelui.

Un grant va constitui cel mult 50% din valoarea

investiţiei eligibile, cu un plafon de

350 mii dolari SUA per grup de producători.

Grupurile de producători vor asigura cofinanțarea

celeilalte porțiuni de minim 50%

din valoarea investiției eligibile.

Programul de granturi investiţionale “Sporirea

productivității printr-un management

durabil al solului” acordă suport financiar

nerambursabil post-investițional producătorilor

agricoli care au implementat tehnologii

de management durabil al solului.

Plafonul maxim al granturilor constituie 20

mii dolari SUA, dar fără a depăși 50% din

investiția efectuată.

Informaţii suplimentare despre programele

de granturi pot fi accesate:

- Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru

Agricultură – www.aipa.gov.md;

- Unitatea Consolidată pentru implementarea

Proiectelor în domeniul Agricol, finanțate

de Banca Mondială – www.capmu.md