FARMER
FARMER
14.10.2020 - 17.10.2020
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXIII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 26
(CIE "MOLDEXPO" SA)

PROGRAMUL

Expoziţiilor internaţionale specializate

  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXVII-a

 FARMER, ediţia a XXII-a

16 – 19 octombrie 2019

 

     Organizator:                    Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

 

     Coorganizatori:   Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova;

                                   Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova

     Sponsor general:

     Partener media general:                     

     Parteneri informationali:          

 

 

16 octombrie, miercuri

 

10:00 - 18:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW

pav. central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

11:00

Ceremonia de inaugurare a Expoziţiilor internaţionale specializate  MOLDAGROTECH (autumn) şi FARMER

pav. nr.2

11:15 - 12:45

 

Ziua Femeii din mediul rural

 

Organizator: Federația Națională a Fermierilor din R.M.

Sala de conferinte,

Pav.central

13:00 - 14:20

      Seminar:

    1. Importanța estimării valorii nutritive a nutrețurilor în alimentația animalelor.

     2. Biotehnici moderne în reproducția animalelor de fermă.

 

     Organizator: I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Sala de conferinte,

Pav.central

 13:00-16:00

FORUMUL ELEVILOR și  STUDENȚILOR

din instituțiile de învățământ cu profil agroalimentar

 

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  PROIECTUL UNIUNII EUROPENE:DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

 

    Pav.2

  Standul ProDidactica

14:30 - 15:20

Seminar:

      1. Progresul genetic, obținut în cadrul "I.P. Porumbeni" și perspectivele institutului în asigurarea producătorilor agricoli cu semințe calitative de hibrizi competitivi de porumb.

     2. Unele aspecte tehnologice noi la cultivarea porumbului și perspectiva de extensiune a hibrizilor marca ”Porumbeni”.

 

     Organizator: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

Sala de conferinte,

Pav.central

15:30-17:45

Seminar: Promovarea și exportul fructelor moldovenești pe piețe noi

 

Organizator: AGRO PLACE S.R.L.

Sala de conferinte,

Pav.central

16:00-17:00

Prezentări ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar

Universitatea Agrară din Moldova

Școala Profesională din Leova

 

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  PROIECTUL UNIUNII EUROPENE:DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

Pav.2

  Standul ProDidactica

17 octombrie, joi

    

 

 

10:00 - 18:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW

pav. central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

9:30 – 11:00

 Brifing în cadrul evenimentului AGROGENERATIE

 

1. Tema: Tehnologia de producere și utilizare a capcanelor cu feromoni în protecția plantelor

              Referent: BATCO Maxim, student an. 2, UASM

              Conducător: CROITORU Nichita, dr., conf. univ., UASM

 

2. Tema: Particularitățile tehnologice de cultivare a lalelelor în cultura forțată

              Referent: SANDU Sanda, student an. 3, UASM

              Conducător: NOVAC Tatiana, dr., lect. univ., UASM

 

3. Tema: Inul pentru ulei – importanţa şi tehnologia de cultivare 

            Referent: SÎRBU Gheorghe, student an. 3, UASM.

            Conducători: bEŞLEAGA Igor, dr., conf. univ.,

                                 GorobeȚ Vladimir., dr., conf. univ., UASM.

 

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Sala de conferinte,

Pav.central

10:30-11:00

 

 

11.00-11.30

 

 

11.30-12.00

 

 

13.00-13.30

 

 

 

 

13.30-14.00

 

 

14.00-14.30

 

 

14.30-15.00

 

 

15.00-15.30

 

”Învățământul ne aseamănă – calitatea ne deosebește”

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

 

”Colegiul ne unește”

Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi

 

”Enigma unei istorii de succes”

Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan din Grinăuți

 

”Rod spre lumină întru promovarea agriculturii”

Master-class: ”Tehnica servirii vinurilor. Degustarea produselor cu indicație geografică protejată Pestil de Valea Râului”

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

 

”Prin formare aducem viitorul în prezent”

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

 

”Tradiție, educație, performanță”

Colegiul Agroindustrial din Râșcani

 

”Specialități de succes – oportunități majore de angajare în câmpul muncii”

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

 

„De 112 ani furnizor de specialiști calificați în domeniul tehnic agricol” Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  PROIECTUL UNIUNII EUROPENE:DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

 

 

Pav.2

  Standul ProDidactica

11:00-12:00

Seminar: Sisteme de nutriție a plantelor în Republica Moldova

Organizator: compania ФОСАГРО

Sala de conferinte

Pav. Central et.1

11:00-13.00

Seminar: Verein Donau Soja

Sala de ședințe, standurile participanților

13:10-14:00

Seminar: Oportunități de finanțare în domeniul agriculturii, oferite de partenerii externi.

 

 Organizator: Proiectul ”Livada Moldovei”

 

Sala de conferinte,

Pav.central

   14:10 - 15:30

Prezentări:

     1. Agricultura conservativă și perspectivele dezvoltării în Republica Moldova.

     2. Tendințe în selecția mondială de mere și soiuri de perspectivă pentru Republica Moldova.

 

     Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Sala de conferinte,

Pav.central

15:40 – 17:40

     Masă rotundă: Realizări științifice și perspective în domeniul horti-viticol

   

     1.Particularitățile procedeelor agrotehnice utilizate la vița de vie.

      2. Particularitățile protecției viței de vie în anul 2019.

      3. Sortimentul culturilor pomicole, realizări și

 perspective.                                                      

      4. Producerea materialului săditor devirusat (VF) în Republica Moldova.   

      5. Protecția prin brevet a soiurilor de plante – beneficii și oportunități.

   

 

      Organizator: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

 

Sala de conferinte,

Pav.central

18 octombrie, vineri    

 

 

10:00 - 18:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW

pav. central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

9:15 – 9:45

Masă rotundă: Măsuri de sporire a productivității agricole și adaptare la schimbările climatice.
Oportunități de finanțare în cadrul Programelor IFAD.

2. Indicațiile geografice - noi oportunități pentru promovarea produselor agricole.

 

 

      Organizator: Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD

 

Sala de conferinte,

Pav.central

 

 

10:30-11:00

 

 

 

11.00-11.30

 

 

11.30-12.00

 

 

 

13.00-15.00

 

 

Prezentări ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar.

Master-class-uri, program artistic etc.

”Prin greutăți spre victorie, prin calitate spre excelență”

Master-class: ”Carving: tăierea artistică în fructe și legume”

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

”Împreună creăm viitorul”

Școala Profesională din Bubuieci

 

„Portal educațional e-learning în agricultura ecologică”

Asociația Patronală „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică”  

(MOVCA)

 

Întâlniri cu protagoniștii unor istorii de succes

 

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  PROIECTUL UNIUNII EUROPENE:DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

 

 

 

Pav.2

  Standul ProDidactica

10.00 – 12.30

Masă rotundă: Protecția plantelor

1. Gestionarea produselor de uz fitosanitar cu regim strict reglementat".

 

      Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  (Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală)

     Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților

 

2. Aplicarea metodelor ecologice în protecția plantelor.

 

      Organizator: I.P. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor.

 

 

3. Combaterea organismelor dăunătoare în plantaţiile viticole,  în condiţiile anului 2019”.

 

       Organizator: I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

 

Sala de conferinte,

Pav.central

12:45 - 13:30

     Prezentare:  Mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar.

      Elaborări tehnico-științifice pentru protecția plantelor.

 

      Organizator: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă «Mecagro»  

 

Sala de conferinte,

Pav.central

13:40 - 14:20

Masă rotundă: Arenda terenurilor agricole

 

Organizator: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare)

 

Sala de conferinte,

Pav.central

14:30 - 16:00

Masă rotundă: Abordări tehnologice în cadrul managementului sustenabil al resurselor de sol.

      

     Organizator: I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

 

Sala de conferinte,

Pav.central

16:30-17:30

Prezentare: Farmer Expert.

 

Organizator: "Market-Molexport" S.R.L.

Sala de conferinte,

Pav.central

19 octombrie, sâmbătă

   

 

 

10:00 - 16:00

Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW

pav. central, nr.2, nr.3, spaţii exterioare

11:00

Ceremonia de premiere a învingătorilor concursurilor organizate în cadrul expoziţiei FARMER:

- Concursul Fermier-Lider – 2019

- Concursul animalelor de rasă cu potențial genetic înalt.

 

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova;  C.I.E.  “Moldexpo” S.A.

 

 

pav.  nr.2

11:30

Ceremonia de premiere a învingătorilor concursului Noutatea Anului – 2019, organizat în cadrul expoziţiei MOLDAGROTECH.

 

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și

Mediului al Republicii Moldova; CIE  “Moldexpo” S.A.

 

pav. central